Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Aicinām darbā:

1) Šķeldas puspiekabju vadītājus

Intereses gadījumā sazināties ar Elviju, tel.: 29130444, e-pasts: elvijs.spinga@rgrupa.lv 

2) Hārvestera operatorus

Intereses gadījumā sazināties ar Edgaru, tel.: 29471821, e-pasts: edgars.erdmanis@rgrupa.lv 

3) Forvardera operatorus

Intereses gadījumā sazināties ar Edgaru, tel.: 29471821, e-pasts: edgars.erdmanis@rgrupa.lv